De vervolging

 • Een vervolging gaat als volgt:
  • de vervolger raakt zijn (of haar, maar we schrijven voor het gemak van af nu ‘zijn’) doelwit zachtjes aan op een arm
  • hij zegt tegen het doelwit: “Jij hoort ook bij die Jezus uit Galilea!”
  • tenslotte plakt hij de ‘I love Jesus’ sticker op het doelwit.
 • Een vervolging is pas afgerond als het alle drie deze elementen bevat. Het doelwit is daarmee slachtoffer geworden.
 • Op het moment dat de vervolger een arm van zijn doelwit heeft aangeraakt mag het doelwit niet meer vluchten. Daarvoor mag het doelwit dat nog wel proberen.
 • Na de vervolging geeft het slachtoffer deze dingen aan zijn vervolger:
  • het kaartje van zijn eigen doelwit – dus alleen dat kaartje!
  • zijn I love Jesus-sticker
 • Het slachtoffer houdt de kaartjes van de deelnemers die hij eventueel zelf al had vervolgd.
 • Je moet tijdens de hele looptijd van het spel dus altijd de sticker en het kaartje van je doelwit bij je hebben.
 • De vervolger zorgt ervoor dat de vervolging binnen vier uur per e-mail wordt gemeld bij de spelleiding. Het liefst inclusief een foto van het zojuist gemaakt slachtoffer, waarop de sticker zichtbaar is.

Safe zones

Safe zones zijn plaatsen waar niet vervolgd mag worden. Dit zijn onderstaande plekken:

 • Een kerkgebouw, vanaf de drempel. Voor multifunctionele gebouwen geldt, dat zij alleen safe zone zijn op het moment dat een kerkgenootschap er gebruik van maakt.
 • Basisscholen en het gebied in een straal van 40 meter om de buitenmuur van het schoolgebouw. Dit geldt vanafeen half uur voor tot een half uur na schooltijd.
 •  Instanties voor kinderopvang en het gebied in een straal van 40 meter rond de buitenmuur van het pand waarin de instantie gevestigd is. Dit geldt vanaf een half uur voor tot een half uur na de periode waarin er kinderen worden opgevangen.
 • Het huis van het doelwit. Als het doelwit de vervolger zelf binnenlaat, vervalt deze regel voor de duur van het toegestane bezoek. Dat geldt ook als andere huisgenoten of aanwezigen de vervolger binnenlaten. Vervolging aan de drempel van het huis is altijd toegestaan.

Overige spelregels

 • Het is streng verboden om onderling doelwitten/kaartjes te ruilen. Als er toch geruild wordt, dan zet de spelleiding alle bij de ruil betrokkenen deelnemers per direct uit het spel. Ruilen saboteert het spel. Het wordt ook altijd opgemerkt. De spelleiding heeft namelijk een actueel overzicht van wie het doelwit is van wie.
 • De spelleiding besluit bij onduidelijkheid over de spelregels of bij meningsverschillen tussen deelnemers. Dit besluit is bindend en het staat niet open voor discussie.
 • Let altijd of de veiligheid van jezelf, van je doelwit en van omstanders. Veiligheid gaat altijd boven een succesvolle vervolging of een succesvolle vluchtpoging.
 • Zoals in de voorwaarden staat, waarmee je akkoord bent gegaan toen je je inschreef: je bent zelf aansprakelijk voor eventuele schade die je veroorzaakt terwijl je met De Jacht bezig bent.